Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie pozwalała komunistycznej propagandzie twierdzić, że rząd w Warszawie jest już reprezentacją wszystkich Polaków. Mikołajczyk dodawał więc wiarygod-ności komunistom, nie ograniczając ich władzy. Sam Mikołajczyk jednak twier-dził, że należy podjąć działalność w kraju, choćby na warunkach podyktowanych przez komunistów.

Read the rest of this entry »

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniemców”, tzw. volksdeutschów), nie kazali im Hitlera kochać, ani nie wpuszczali ich w szeregi NSDAP. Polacy mieli się tylko bać, pracować dla wielkiej Rzeszy i czekać na śmierć.

Problem dwóch wrogów. Niemcy i Rosja wspólnie dokonały agresji, podzieliły między siebie państwo polskie, prowadziły zbrodniczą politykę przeciw polskiemu społeczeństwu, jednak Rzeczpospolita pozostawała w stanie wojny tylko z Rzeszą.

Read the rest of this entry »

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew nazwie zwycięstwo tego bloku oznaczało koniec demokracji w Polsce na ponad czterdzieści lat). Po przeciwnej stronie stanęło PSL.

Komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, że przegrają wolne wyboiy, dlatego odpowiednio je „przygotowali”. Dokonywano napadów na lokale PSL, aresztowano i mordowano ludzi związanych z tą partią. Trzeba było mieć sporo odwagi, by aktywnie działać w PSL i kandydować do sejmu z jej ramienia. W komisjach wyborczych zasiadali głównie ludzie związani z nowym reżimem. Wyborcy nieraz bali się głosować na PSL (strach przed represjami wobec mieszkańców tych miejscowości, gdzie komuniści poniosą klęskę).

Read the rest of this entry »

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania irlandzkiego oraz katolicy, ponadto ci, którzy walczyli lub w inny sposób występowali przeciw parlamentowi, chyba że później stanęli po stronie parlamentu i Lorda Protektora, oraz ci, którzy od końca 1653 r. wzięli udział w spiskach i rewoltach przeciw Lordowi Protektorowi. Osobno zostały wymienione osoby, które były pozbawione praw wyborczych na terenie Szkocji. Osoby pozbawione praw wyborczych z powodu udziału w walkach przeciw parlamentowi lub w spiskach przeciw Lordowi Protektorowi utraciły raz na zawsze (for ever) prawo piastowania stanowisk urzędowych (art. 13).

Read the rest of this entry »

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) przesłuchanie pod przysięgą świadków obrony w taki sam sposób jak świadków oskarżenia.

Poza procesami o zdradę główną udział obrońcy w procesie nie był dopuszczalny. Stopniowo jednak zaczęto w praktyce tolerować występowanie obrońcy w procesach o zbrodnie, z tym jednak ograniczeniem, że nie wolno mu było wygłaszać przemówienia do Ławy przysięgłych. Dopiero w 1837 r. (6 & 7. Will. IV. c. 114) uznano ustawowo udział obrońców w procesie.

Read the rest of this entry »

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rząd sowiecki uznaje polski rząd na wychodźstwie za jedyną legalną wła-dzę Rzeczypospolitej.

-3.Rząd sowiecki uznaje, że po wojnie powstanie niepodległe państwo polskie. 4.Dyskusja na temat wspólnej granicy zostaje odłożona do zakończenia wojny. 5.Obywatele polscy więzieni w Rosji zostaną uwolnieni.

Read the rest of this entry »

Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dziesięć państw: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr. Pod koniec 2002 r. uzgodniono traktaty akcesyjne między tymi państwami a państwami członkowskimi UE. W czerwcu 2003 r. w referendum Polacy wyrazili zgodę na przystąpienie Polski do UE (78% głosów za wstąpieniem przy 58% udziale w głosowaniu). W 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Read the rest of this entry »

Polska w nowym kształcie

-1.Terytorium. Polska zyskała w 1945 r. terytorium nieco mniejsze w porównaniu do czasów przedwojennych. Terytorium to nawiązywało kształtem do Polski piastowskiej. Na wschodzie „linię ryską” zastąpiła „linia Curzona”. Na północy granica biegła wybrzeżem Bałtyku. Dołączono także do Polski południową część Prus Wschodnich, czyli Warmię i Mażmy (część północna przypadła Rosji Obwód Kaliningradzki). Na południu granica biegła szczytami Kaipat i Sudetów. Na zachodzie granicę polsko-niemiecką stanowiła „linia Odiy i Nysy”, najbardziej wyraźny skutek drugiej wojny światowej na politycznej mapie Europy.

Read the rest of this entry »

Polityczne zaplecze rządu w Londynie

Polityczne zaplecze rządu w Londynie i Delegatury tworzyła wspólna komisja czterech partii: PPS-WRN (od kryptonimu „Wolność-Równość-Niepodległość”), Stronnictwa Narodowego (endecja), Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy (chadecja). Piłsudczycy nie byli w rządzie reprezentowani, ale zachowali silną pozycję w konspiracyjnych strukturach wojskowych.

Read the rest of this entry »

Pokojowe współistnienie

W 1969 r. kanclerzem RFN został Willy Brandt, lctóiy uznał NRD i w grudniu 1970 r. podpisał z Polską układ akceptujący granicę na Odrze i Nysie. Układ ten został ratyfikowany przez NRD dopiero w 1973 r.

Pokojowe współistnienie. Od starożytności wojnę uważano jedynie za inną metodę uprawiania polityki. Z chwilą wynalezienia broni atomowej wojna mogła być już tylko metodą popełnienia samobójstwa. Po kryzysie kubańskim w 1962 r. prawda ta przeniknęła do świadomości polityków, co zaowocowało unikaniem konfliktów, grożących globalną konfrontacją militarną. Oba systemy walczyły z sobą nadal (Wietnam, Bliski Wschód, Afganistan, konflikt Indii z Pakistanem, wojny domowe w licznych państwach afiykańskich, popieranie i obalanie kolejnych reżimów w państwach Ameryki Łacińskiej), ale raczej rękami swoich sojuszników uzbrajanych odpowiednio przez Stany Zjednoczone lub Związek Sowiecki. Z wyjątkiem bezpośredniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Wietnamie i później Związku Sowieckiego w Afganistanie oba mocarstwa nie podejmowały działań przy użyciu własnych sił zbrojnych. W Waszyngtonie i Moskwie coraz więcej mówiono o rozbrojeniu. W dziejach świata już wielkokrotnie planowano powszechne rozbrojenie, co zawsze kończyło się nową wojną. Tym razem skończyło się tylko na wyścigu zbrojeń, który pochłaniał ogromne środki, ale też dawał ludziom zatrudnienie i owocował rozwojem techniki (elektronika, komputery, loty kosmiczne z lądowaniem na Księżycu w 1969 r.).

Read the rest of this entry »

Po klęsce poniesionej na północy

Po klęsce poniesionej na północy Anglicy przenieśli punkt ciężkości działań wojennych na południe, licząc tu na poparcie zwolenników królewskich (lojalistów). U schyłku 1778 r. wojska brytyjskie zajęły Georgię (zdobycie miasta Savannah, klęska Amerykanów, próba jego odzyskania 11 października 1779 r.), a następnie Południową Karolinę (zajęcie jej stolicy Charlestonu 1780 r.)’ Niepowodzenie armii amerykańskiej pogłębiło jeszcze przejście wybitnego amerykańskiego generała Arnolda na stronę brytyjską (wrzesień 1780 r.). Nie była to zresztą pierwsza zdrada wyższego dowódcy. Już poprzednio (1778 r.) dopuścił się zdrady generał Karol Lee.

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]