Polska Walcząca

Rząd w Londynie. Rzeczpospolita istniała w czasie wojny na obczyźnie w sposób jawny i w okupowanym kraju w konspiracji (w podziemiu). Na obczyźnie, dokładnie w Londynie, rezydował prezydent i działał tam rząd.

Prezydentem Rzeczypospolitej był Władysław Raczkiewicz, jednak kontrola nad polskimi sprawami pozostawała w ręku premiera Władysława Sikorskiego. Sprawował on ponadto funkcję naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. W lipcu 1943 r. gen. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru. W szeregech polskiej emigracji nie znalazł się nikt o podobnym autorytecie, rozdzielono więc funkcje premiera i naczelnego wodza. Na czele rządu stanął działacz Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Wodzem naczelnym został dawny towarzysz Józefa Piłsudskiego Kazimierz Sosnkowski.

Read the rest of this entry »

Nazwa Rada Stanu

Również nominacja najwyższych urzędników, jak kanclerza, podskarbiego, admirała itd., oraz najwyższych sędziów wymagała aprobaty (shall be approved) obu Izb parlamentu (art. 9).

Nazwa Rada Stanu zastąpiona została nazwą „Tajnej Rady“ (Privy Council, czyt.: Priwi Kaunsil). Wprowadzone zostały pewne ograniczenia jej kompetencji. Członków „Tajnej Rady” (w liczbie nie przekraczającej 21) mianował Lord Protektor, jednakże nominacja ta wymagała zgody (consent) parlamentu. W okresie między sesjami parlamentu wolno było Lordowi Protektorowi z przyczyn prawnych zawiesić w urzędowaniu cżłonka Rady, wymagało to jednak jej zgody.

Read the rest of this entry »

Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy

-dekartelizacja, czyli podział wielkich przedsiębiorstw, które wspierały mili-tarny wysiłek Trzeciej Rzeszy (postulat niezrealizowany). 2.Wszystkie państwa świata miały nadal współpracować w celu utrzymania pokoju na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

-3.Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy pozostały w strefie wpły-wów Związku Sowieckiego. Stalin obiecał jednak przeprowadzenie w tych krajach wolnych wyborów i dopuszczenie innych sił politycznych poza komunistami do swobodnego działania (obietnica zrealizowana w 1989 r.).

Read the rest of this entry »

Francja

Francji i Irlandii, obrońcy wiary itd., podjąwszy dla chwały bożej, dla rozpowszechnienia wiary chrześcijańskiej i dla sławy naszego króla i ojczyzny tą podróż, aby założyć pierwszą kolonię w północnej części Wirginii, niniejszym wobec Boga i wszystkich obecnych zawieramy wspólnie i uroczyście wzajemny układ (covenant) i wiążemy się w obywatelskie ciało polityczne (into a civil body politic), aby lepiej urządzić się, zabezpieczyć i dopiąć wyżej wspomnianych celów i aby na mocy tego obmyślać, układać i stanowić takie sprawiedliwe i równe prawa, rozporządzenia, zarządzenia, konstytucje i urzędy, jakie będą najbardziej użyteczne i stosowne dla ogólnego dobra kolonii, której obiecujemy całe należne oddanie i posłuszeństwo. Na świadectwo tego podpisujemy tu, u przylądka Cod, nasze nazwiska. 11 listopada, osiemnastego roku panowania naszego monarchy, króla Jakuba, w Anglii, Francji i Irlandii, a pięćdziesiątego czwartego w Szkocji. Roku Pańskiego 1620.“

Read the rest of this entry »

Dalsze postępowanie Jaruzelskiego

ogroźbie inteiwencji sowieckiej. Czy Jaruzelski bronił komunistycznej władzy, czy też delegalizując „Solidarność”, pozbawił Moskwę pretekstu do najazdu? Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie będzie chyba nigdy, a Wojciech Jaruzelski pozostanie kontrowersyjną postacią polskiej historii, podobnie jak Stanisław August Poniatowski lub Aleksander Wielopolski.

Read the rest of this entry »

Plan sześcioletni

W 1947 r. PSL zeszło ze sceny, w 1948 r. zbrojne podziemie złożyło broń albo zostało rozbite. Nikt już nie kwestionował pozycji komunistów, a terror jeszcze się nasilił. Nie był już podyktowany chęcią zdobycia władzy. Wynikał z dążenia do zastraszenia społeczeństwa i do wyniszczenia niekomunistycznej elity narodu. Terror uzasadniał także ogromną rolę UB. Organa bezpieczeństwa wewnętrznego (jak się oględnie określa policję polityczną), gdy już braknie prawdziwych opozycjonistów, kreują fikcyjnych wrogów. Niewinne ofiary poddane nieludzkim metodom śledztwa same przypisywały sobie antyrządowe spiski, sabotaż i działaność szpiegowską na rzecz imperialistów.

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Polska Walcząca

Rząd w Londynie. Rzeczpospolita istniała w czasie wojny na obczyźnie w sposób j[...]

Nazwa Rada Stanu

Również nominacja najwyższych urzędników, jak kanclerza, podskarbiego, admirała[...]

Polska i inne kraje środkowo-wschodniej Europy

-dekartelizacja, czyli podział wielkich przedsiębiorstw, które wspierały mili-t[...]

Francja

Francji i Irlandii, obrońcy wiary itd., podjąwszy dla chwały bożej, dla rozpows[...]

Dalsze postępowanie Jaruzelskiego

ogroźbie inteiwencji sowieckiej. Czy Jaruzelski bronił komunistycznej władzy, c[...]

Plan sześcioletni

W 1947 r. PSL zeszło ze sceny, w 1948 r. zbrojne podziemie złożyło broń albo zo[...]