Podobnie jak „Instrument“ projekt konstytucji podkreśla

Podobnie jak „Instrument“ projekt konstytucji podkreśla, że stanowisko Lorda Protektora jest obsadzane w drodze wyboru, a nie dziedziczne (elective and not hereditary, art. 4).

Jeżeli wakans na urzędzie Lorda Protektora nastąpił w czasie sesji parlamentu, to – jak wspomniano – decydował on o sposobie wyboru Lorda Protektora. W okresie między sesjami wyboru dokonywała Rada Stanu, przy czym wymagana była określona większość: co najmniej 11 głosów przy quorum co najmniej 13 członków Rady (art. 5).

Read the rest of this entry »

Plan „Burza”

Plan „Burza” skończył się niepowodzeniem. Z reguły następnego dnia po ujawnieniu struktur podziemnego państwa polskiego agenci NKWD aresztowali reprezentantów Delegatury i oficerów AK. Szeregowych żołnierzy AK rozbrajano i zmuszano do wstąpienia do berlingowskiej armii. Plan „Burza” pokazał jednak, że komuniści nie brali w zarząd „ziemi niczyjej”. Polacy, którzy pragnęli odbudo-wania niepodległej Rzeczypospolitej, byli przygotowani do natychmiastowej re-konstrukcji aparatu państwowego. PKWN obejmował władzę tylko z woli Stalina.

Read the rest of this entry »

Pierwszy etap wojny

Dziwna wojna. Francuzi na swej granicy z Niemcami zbudowali system potężnych umocnień (linia Maginota). Mniemali, że wystarczy tylko bronić się i czekać, aż Niemcy wyczerpią swe siły w bezskutecznych atakach. Nie przewidywali żad-nych działań zaczepnych. Po 3 września 1939 r., pomimo wypowiedzenia wojny Trzeciej Rzeszy, też nie opuścili swych bunkrów, choć generałowie Wehrmachtu bali się alianckiego natarcia nad Renem przed ukończeniem działań w Polsce.

Read the rest of this entry »

Studia podyplomowe w Bielsku Białej

Dzisiaj ludzie chcą się kształcić. Takie kształcenie jest możliwe, bo wiele możliwości stwarzają uczelnie. Studia online stały się alternatywą dla studiów w pomieszczeniach. Wiele osób takie studia chce kończyć, bo ich wartość jest wyjątkowa. Na pewno trzeba pomyśleć o podnoszeniu kwalifikacji. I takie kwalifikacje można mieć, są one wysokie, ciekawe, perspektywiczne. Coraz więcej studiów podyplomowych jest uruchamianych. Panie chcą podnosić kwalifikacje, bo kobiety to stali odbiorcy wiedzy z takich studiów. Niejedna osoba ma zamiar ukończyć dwa-trzy kierunki studiów podyplomowych, bo ich wysoka jakość to podstawa. Należy dba o rozwijanie możliwości, uczenie się nowych rzeczy. Wysoka jakość ma wartość niewątpliwą, a wiele osób dba o nią, bo bez niej nie ma pozycji na rynku pracy. Najlepiej ukończyć studia dziedziny IT, ciekawe oraz niezwykle perspektywiczne. Takie studia dają wiedzę oraz pozwalają zarabiać znakomicie. Życie staje się lepsze, łatwiejsze, zdecydowanie pomyślniejsze. Niejedna osoba takiej wiedzy potrzebuje, bo to dla niej podstawa. Sprawne działanie ma znaczenie. I to jest najważniejsza kwestia. Studenci czerpią radość ze studiowania, a uczelnie zarabiają, wykładowcy natomiast mają pracę. Na pewno warto o tym pamiętać, bo podstawowe działania mają moc oraz wartość. Niejeden człowiek chce się skupić na studiowaniu i nie rezygnować z takich możliwości. To najważniejsza kwestia. Po ukończeniu studiów podyplomowych łatwiej jest o uzyskanie dobrej pracy. I to na pewno warto mieć zawsze na względzie. Jakość i cena są ważne, bo wiedza nie ma ceny, dobra wiedza jest walorem. Kończenie studiów dla kończenia studiów nikomu bynajmniej nie pomoże. Na studia podyplomowe wydaje się 4000-5000 złotych. Dobre studia na pewno są takiej ceny warte, a niektóre uczelnie życzą sobie nawet 7000-10 000 złotych czesnego za dwa semestry studiowania. To wysoka cena, ale czasami warto ją zapłacić.

Kursy komputerowe w Warszawie

Kursy komputerowe to bardzo popularne lekcje. Oferowane są lekcje obsługi komputera, grafiki, składu, programowania. Wiele firm oferuje kursy komputerowe i w różnych cenach. To ważna kwestia dla niejednej osoby, bo wiedza komputerowa jest bezcenna. Wiele osób takie kursy organizuje nieustannie, a klientów nie brakuje. Niejedna osoba ma zamiar rozwijać się w dziedzinie obsługi komputera, ale sama tego nie potrafi. Pomocni są informatycy, nauczyciele w tej dziedzinie, osoby wykwalifikowane oraz wyuczone. Wysoka jakość jest podstawą zadowolenia i dobrej pracy – wysoka jakość wiedzy także ma ten walor. W Warszawie kursy komputerowe znaleźć można na każdym kroku. Nie tylko Warszawa takie kursy organizuje, ale w stolicy są one najlepszej jakości oraz najwyższej próby. Klienci szkół komputerowych chętnie na takie lekcje się zapisują. To dla nich najważniejsza sprawa, bez niej nikt nie może się rozwijać oraz czuć dobrze oraz bezpiecznie. Dzisiaj klienci poszukują dobrych kursów, zakończonych egzaminem. To kursy najlepszej możliwej jakości oraz niezbędne. To kursy wysokiej klasy. Klienci chcą takie kursy kończyć i mieć je na podorędziu. Dzisiaj klienci mają mnóstwo kursów do wyboru, dlatego są bardzo wybredni, wybierają, przebierają, szukają klasy i jakości. Nie biorą kursu pierwszego z brzegu. Ich działanie musi mieć sens i cel. Warto o tym nieustannie pamiętać przez cały czas. Warszawskie kursy oferują najlepsi specjaliści w dobrej cenie, chętnie i bez pośpiechu. Dobrej klasy kursy to na pewno podstawa, ważna sprawa oraz celowe działanie. Dzisiaj bez obsługi komputera to jak bez dłoni. To jest jak najbardziej podstawa i ważna sprawa dla każdego klienta.

Okres walki nowej władzy ze zbrojnym podziemiem

Przez zbrojne podziemie przewinęło się prawie sto tysięcy ludzi. Z ich rąk zginęło kilkanaście tysięcy osób związanych z komunistyczną władzą. Ilu zginęło bojowników samego podziemia? Do dziś liczba ta nie jest dokładnie ustalona, a przeszukiwanie archiwów komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa oraz rozkopywanie przywięziennych cmentarzy odkrywa nowe ponure fakty. Zapewne liczba rozstrzelanych, zamęczonych w katowniach UB i bezpowrotnie wywiezionych na Sybir żołnierzy podziemia sięga kilkudziesięciu tysięcy.

Read the rest of this entry »

Niebawem wszystkie wspomniane osady

Wkrótce po wydaleniu Williamsa wybuchły w Massachusetts nowe spory religijne związane z wystąpieniem Anny Hutchison (czyt. Hatczison), głoszącej doktryny niezgodne z purytanizmem. Zmuszona do opuszczenia kolonii, Anna Hutchison osiedliła się ze swymi zwolennikami na wspomnianej wyspie, gdzie założyli oni (w 1639 r.) osadę Newport (czyt. Niuport). We wszystkich tych osadach przyjęta została zasada całkowitej wolności sumienia. Uniezależniono wykonywanie praw politycznych od wyznawania określonego wyznania. Jednakże pełna równość praw nie została wszędzie wprowadzona. Tak więc w osadzie Providence pełne prawa polityczne mieli tylko mężczyźni będący głowami rodzin, nieżonaci nie mieli praw wyborczych, co jednak uległo później zmianie. Posiadanie praw wyborczych uzależnione zostało od posiadania ziemi.

Read the rest of this entry »

New Jersey713

Pierwsze osady między rzekami Hudson i Delaware założyli Holendrzy w 1620 r. Osady te jednak słabo się rozwijały. Po zajęciu Nowych Niderlandów przez

Anglików Karol II oddal je w lenno jako dziedziczne księstwo swemu bratu Jakubowi, księciu Yorku. Jakub część tego terytorium nadal dwóm swym faworytom: lordowi Williamowi Berkeleyowi oraz Sir Jerzemu Carteretowi. W celu uczczenia zasług Cartereta jako obrońcy wyspy Jersey w kanale La Manche przeciw wojskom Cromwella książę Yorku nadał temu terytorium nazwę New Jersey. Aby ściągnąć kolonistów, Berkeley i Carteret wydali dla kolonii „koncesję“ (która miała charakter karty). Gwarantowała ona przybyszom swobodę wyznania i regulowała ustrój kolonii. Organami kolonii mieli być gubernator, Rada i dwunastoosobowe Ogólne Zgromadzenie wybierane przez ludność. Bez zgody Zgromadzenia nie mogły, być pobierane żadne podatki. „Koncesja“ ściągnęła kolonistów, którzy w 1665 r. założyli osadę Elizabethtown, w następnym roku osady Middletown, Shrewsbury, a w 1667 r. Newark. W 1668 r. zebrało się pierwsze Ogólne Zgromadzenie (bez udziału przedstawicieli gmin Middletown i Shrewsbury), które jednak po dwóch kilkudniowych sesjach odroczyło swe posiedzenie i zebrało się dopiero po siedmiu latach. Zdołało ono jednak uchwalić kodeks oparty na prawie biblijnym. Od 1670 r. wybuchały stale spory między właścicielami kolonii a kolonistami na tle pobierania podatków. Zniechęcony tymi sporami Berkeley sprzedał w 1673 r. swe prawa do kolonii spółce złożonej z członków prześladowanej sekty kwakrów, która chciała tu osiedlić swych prześladowanych współwyznawców. Na czele tej spółki stanął William Penn, który zasłynął później w dziejach kolonizacji Ameryki. Przeprowadzony został podział kolonii Jersey na dwie części, zachodnią (West Jersey), zakupioną przez kwakrów, i wschodnią (East Jersey), która pozostała w ręku Cartereta. W 1682 r. spadkobiercy jego sprzedali tę część spółce kwakrów.

Read the rest of this entry »

Nadzwyczajny parlament

Nadzwyczajny parlament musiał być również zwołany po śmierci Lorda Protektora i dokonaniu wyboru nowego Lorda Protektora, chyba że śmierć Lorda Protektora i wybór nowego przypadały na czas sesji zwyczajnej parlamentu albo zebranie się zwyczajnego parlamentu nastąpić miało najpóźniej za cztery miesiące względnie zwołanie takiego parlamentu już nastąpiło (art. 9).

Read the rest of this entry »

Kursy polskiego to podstawa

Kursy polskiego są potrzebne Polakom – na przykład maturzystom przed maturą oraz obcokrajowcom. Pierwsi pogłębiają znajomość gramatyki, ortografii, literatury. Ci drudzy uczą się mówienia i pisania, zgłębiają podstawowe umiejętności. Przyszłych maturzystów uczą poloniści. Obcokrajowców uczą poloniści z kompetencjami z dziedziny uczenia języka polskiego osób innego pochodzenia. Do nauczania cudzoziemców są wydawane specjalistyczne podręczniki, które każdy może sobie kupić i mieć je we własnych zasobach. Niektóre uczelnie wydają specjalne skrypty do nauczania języka polskiego i rozdają je cudzoziemcom. To bardzo dobry pomysł, chociaż generujący pewne koszty. Niejedna osoba ma zamiar zarabiać pieniądze i cieszyć się wysoką jakością takiego rozwiązania. Obcokrajowcy uczą się polskiego, bo chcą w Polsce pozostać i zarabiać pieniądze w tym kraju – szczególnie wielu Ukraińców przebywa w Polsce i tutaj pobiera lekcje ojczystej mowy Polaków. Kursy dla obcokrajowców są organizowane w całej Polsce, w każdym większym mieście. Ich ceny są umiarkowane, szyte na miarę potrzeb niejednego cudzoziemca. Po roku lub dwóch mogą mówić całkiem dobrze po polsku – pod warunkiem posiadania pewnych umiejętności. Jeśli nie mają talentu, to nauka przychodzi im nieco trudniej. Jest to rzecz oczywista. Warto zatem poświęcić czas na naukę języka, bo polski przyda się w pracy, w kontaktach towarzyskich oraz życiu codziennym. Dobra znajomość polskiego jest podstawą. Język polski to podstawa pracy, kariery oraz udanego pobytu w Polsce.

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu

Parlament miał być zwoływany co trzy lata (art. 21), sesja zaś trwać miała – 26 tygodni (a więc pół roku). W ciągu tego czasu parlament nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany bez swej zgody. Za zgodą Lorda Protektora mógł parlament uchwalić ustawę o przedłużeniu sesji, jednakże najwyżej o 13 tygodni (art. 23).

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu mógł zwołać nadzwyczajny parlament, którego sesja trwać miała 13 tygodni i który w tym czasie nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany. Podobnie jak sesja parlamentu zwyczajnego mogła być również przedłużona sesja parlamentu nadzwyczajnego. Także i w tym wypadku konieczna była zgoda Lorda Protektora i odpowiednia ustawa parlamentu, przy czym jednak sesja taka mogła być przedłużona najwyżej o cztery tygodnie (art. 24).

Read the rest of this entry »

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]